ประกาศรายชื่อและทีมที่มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 Featured

Aug 14 2015

 

ประกาศรายชื่อและทีมที่มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
วันที่ 18 -19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนิทรรศการหลัก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดที่นี้ : https://drive.google.com/file/d/0B8JPSW6touEdYXkyZWJWbWVZV1E/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ลูกทุ่งหมอลำ RSCCE SINGING CONTEST 2015
ดาวน์โหลดที่นี้ : https://drive.google.com/file/d/0B8JPSW6touEdWkE2anhheGo1bU0/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดแข่งขัน การจัดพานบายศรีสู่ขวัญในงานประเพณีอีสาน ๓ ชั้น
วันที่ ๒๐– ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารนิทรรศการหลัก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดที่นี้ : https://drive.google.com/file/d/0B8JPSW6touEdeEdwRHh6eTB3cFk/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดแข่งขันวงดนตรีสากล RSCCE MUSIC AWARD 2015 ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดที่นี้ : https://drive.google.com/file/d/0B8JPSW6touEdYV91VDYzTWplcEU/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อทีมแข่งขันจรวจขวดน้ำ วันที่ ๑๘– ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดที่นี้ : https://drive.google.com/file/d/0B6XeKtPzMGMqdUNXV2FtNHJvRDA/view?usp=sharing

Read 604 times Last modified on Wednesday, 23 September 2015 03:19
Rate this item
(0 votes)

About The Author