คณะกรรมการตรวจประเมิน "รางวัลกินรี" ครั้งที่ 11

Mar 15 2017

คณะกรรมการตรวจประเมิน "รางวัลกินรี" ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เข้ารับการตรวจประเมินโครงการ "รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
" ด้านแหล่งท่องเที่ยว แหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้
โดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

Read 487 times Last modified on Thursday, 08 June 2017 04:05
Rate this item
(0 votes)

About The Author