โครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยรูปแบบวิธีการสอน “สะเต็มศึกษาและโครงงาน”

Apr 02 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยรูปแบบวิธีการสอน “สะเต็มศึกษาและโครงงาน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดนำโดยนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ดและบุคลากร
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ดและบุคลากรร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยรูปแบบวิธีการสอน “สะเต็มศึกษาและโครงงาน” ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์คร้อยเอ็ด
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุธพันธ์ คำวัน วิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บรรยายเรื่องสะเต็มศึกษากับกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.
และอาจารย์กัลยา หอมดี วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ บรรยายเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ "โครงงานกับสะเต็มศึกษา"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 213 คน

 

รูปภาพกิจกรรม
ดาว์โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

Read 535 times Last modified on Tuesday, 04 April 2017 09:04
Rate this item
(0 votes)

About The Author