ปิดให้บริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

Oct 24 2017

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศปิดให้บริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดปิดให้บริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

Read 24 times
Rate this item
(0 votes)

About The Author