โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Feb 16 2017
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางโนรี บุษราคัม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ได้เป็นประธานเปิดโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน กิจกรรม STEM สู่อาชีพ การปลูกสตรอว์เบอร์รีเชิงการค้า
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม
- ครู และนักศึกษา กศน.อำเภอธวัชบุรี และ กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 86 คน
 
Read 589 times Last modified on Thursday, 23 February 2017 07:15
Rate this item
(0 votes)

About The Author