โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ ประจำปี 2560

Feb 21 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ได้นำคณะข้าราชการและลูกจ้างศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ไปอบรมศึกษาดูงาน ณ โรงแรมบุษบารีสอร์ทแอนสปา จังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้

1. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2. สวนหินผางาม จังหวัดเลย
3. อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
4. พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนด่านซ้าย จังหวัดเลย
5. พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย
6. วัดเนรมิตรวิปัสสนา จังหวัดเลย

Read 457 times Last modified on Thursday, 23 February 2017 08:46
Rate this item
(0 votes)

About The Author