roietsci

roietsci

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด


ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Show

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Show


ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์สูงสุด


โดยมีอาจารย์ณัฐพร มนูประเสริฐและอาจารย์ไตรภพ ก้อนโฮมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

รูปภาพกิจกรรม