โรงเรียนบ้านบะคอม จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบะคอม จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ กะหล่ำเปลี่ยนสี
2. ฐานการเรียนรู้ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
3. ฐานการเรียนรู้ กล้องโทรทรรศน์
4. ฐานการเรียนรู้ ภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องระบบสุริยะ
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์