กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
วันที่19 ก.ค.61
โรงเรียนบ้านบะคอม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกกับScience show
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผักผลไม้5สี
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้นักสืบผืนปฐพี
การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม