กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา
กศน.อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ฐานการเรียนรู้ กังหันลมซุปเปอร์แมน
ฐานการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
ฐานการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม