กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 4-13 กันยายน 2561
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ชั้น ป.5
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้ความดันอากาศ
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปีกบางจำอวด
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม