กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่14ก.ย.2561
โรงเรียนบ้านแข้ 
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม