กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่15ก.ย.2561
โรงเรียนขุขันธ์
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์มวลเมฆ
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม