ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
วันที่1-2 พ.ย. 2561
- ฐานการเรียนรู้เฟสดวงจันทร์
- ฐานการเรียนรู้การเกิดทิศเวลากลางวันกลางคืน
- ฐานการเรียนรู้กล้องโทรทรรศน์เบื้องต้น
- ฐานการเรียนรู้แผนที่ดาว
- ฐานการเรียนรู้สนุกกับscience show
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม