กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้สกัดDNAอย่างง่าย
ฐานการเรียนรู้อัศจรรย์พลังงานจากดวงอาทิตย์
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม