กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.4-6 ม.1-3
ฐานการเรียนรู้ระบบสุริยะ3D
ฐานการเรียนรู้การทดสอบสารบนเปื้อน
ฐานการเรียนรู้ทิศและเวลา
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม