กิจกรรมค่ายSTEMศึกษา
กศน.อำเภอศรีสมเด็จ
ฐานการเรียนรู้กังหันลมซุปเปอร์แม่น
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม