กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
กศน.อำเภอสนม วันที่18 ธันวาคม 2561
ฐานการเรียนรู้STEM กังหันลมซุปเปอร์แมน
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม