กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
วันที่ 22 ธันวาคม 2561
ฐานการเรียนรู้สกัด DNA อย่างง่าย
ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
ฐานการเรียนรู้ Science Show
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม