กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กศน.อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ฐานการเรียนรู้ STEM ศึกษา วิ่งให้เร็วไว ทางชันแค่ไหน ก็ไปถึงได้

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม