กิจกรรมค่าย STEM ศึกษา
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
กิจกรรม วิ่งให้เร็วไว ทางชันแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม