กิจกรรมค่ายSTEMศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
กศน.อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรมวิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
กจิกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม