กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
กศน.อำเภอสหัสขันธ์
วันที่ 19 มิ.ย.2562
ฐานการเรียนรู้วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม