กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม