กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
กศน.อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม