กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
ฐานการเรียนรู้มหากาฬกับดักครอบจักรวาล
ฐานการเรียนรู้ Science Show
ฐานการเรียนรู้ ผู้พิิตแรงโน้มถ่วง
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม