ค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
กศน.อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ฐานการเรียนรู้ วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม