กิจกรรมค่ายSTEMศึกษา
วันที่2สิงหาคม2562
กศน.ยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรมวิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม