กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ฐานการเรียนรู้กรด เบสในชีวิตประจำวัน
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้โปรเจคไทล์
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม