กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม