กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่20สิงหาคม2562 โรงเรียนวานิชย์นุกูล
ฐานการเรียนรู้ัปั้นเมฆ
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้ทิศและเวลา
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม