กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่23/08/2562
โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง ระดับชั้นป.4-ป.6
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้ระบบสุริยะ 3D
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม