กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา ฐานการเรียนรู้STEMศึกษา"สะพานไม้ไอศครีม" กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม