กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
ฐานการเรียนรู้การเกิดกลางันกลางคืนทิศและเวลา
ฐานการเรีนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้สกัดDNAอย่างง่าย
การเรียนรูผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม