กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
ฐานการเรียนรู้กรดเบสในชีวิตประจำวัน
ฐานการเรียนรู้มหากาฬกับดักครอบจักรวาล
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม