roietsci

roietsci

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 043-569340

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขัวญ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น
1. กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ฟรีตลอดวัน จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
- นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
- มหัสจรรย์ท้องฟ้าจำลองร้อยเอ็ด
- การตอบปัญหาชิงรางวัล
- การจับฉลากรางวัล
- ของเล่นชวนคิด
- ลานเล่นไทบ้านอีสาน
- ชมชุดการแสดงบนเวที
-ซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
2. กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ
- ห้องสมุดเครื่อนที่ และรถ ICT จากสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
- กิจกรรมความรู้และการละเล่นจาก กศน. อำเภอธวัชบุรี

ขอเชิญร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น รำวงย้อนยุค ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย