roietsci

roietsci

เรื่อง ปิดปรับปรุงชั่วคราว ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 12:00 - 16:30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ปิดปรับปรุงชั่วคราว ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 12:00 - 16:30 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลและสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรายชื่อบุคคลและสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อบุคคลและสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา