roietsci

roietsci

จันทรุปราคาเต็มดวง 2 ครั้ง ในรอบปี 2561

จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)

“จันทรุปราคา” หรือ “จันทรคราส” เราจะมองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ แหว่งมากขึ้น จนหมดลับดวงและโผล่กลับขึ้นมาอีกครั้ง หรือที่คนสมัยโบราณเรียกว่า “ราหูอมจันทร์”เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเงาของโลก เมื่อเริ่มเกิดคราสขึ้น เงาของโลกที่ดวงจันทร์สัมผัสครั้งแรกจะทำให้ดวงจันทร์มืดลงเล็กน้อย เงามืดจะเริ่ม "ครอบคลุม" ส่วนของดวงจันทร์ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งดวงจันทร์เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง-น้ำตาลเข้ม (ซึ่งสีที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นบรรยากาศ) ดวงจันทร์จะปรากฏเป็นสีแดงเพราะการกระเจิงแสงของเรย์ลี (Rayleigh scattering) (เช่นเดียวกับการที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นสีแดงในขณะตก) และการหักเหแสงจากชั้นบรรยากาศโลกไปที่เงาบนดวงจันทร์

โดยในปี 2561 คนไทยสามารถมองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงได้ถึง 2 ครั้งด้วยกัน คือ 31 มกราคม และ 28 กรกฎาคม 2561

จันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่ 31 มกราคม 2561
path 320

 

เวลาประเทศไทย
(P1) เริ่มจันทรุปราคาเงามัว 17:51:15
(U1) เริ่มจันทรุปราคาบางส่วน 18:48:27
(U2) เริ่มจันทรุปราคาเต็มดวง 19:51:47
บดบังมากที่สุด 20:29:50
(U3) สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง 21:07:51
(U4) สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน 22:11:11
(P4) สิ้นสุดจันทรุปราคาเงามัว

23:08:27

Animation January 18 2018 lunar eclipse appearance

 

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13  (Science Film Festival 2017)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13 (Science Film Festival 2017)
เชิญชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ฉายทั่วโลกพร้อมกัน (ชมฟรี)
พบกับสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "WELCOME TO THE HUMAN AGE"
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-569340 ต่อ 16

๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดโครงการ ๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9
ขอเชิญชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2560