งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

ม.ค. 10 2561

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เริ่มตั้งแต่ 9:00 น. เป็นต้นไป
เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคน ตั้งใจใฝ่ศึกษา หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป ดังคำขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้ ในวันเด็กแห่งชาติว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีโดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น

- นิทรรศการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

- มหัศจรรย์ท้องฟ้าจำลองร้อยเอ็ด

- ของเล่นชวนคิด

- ลานเล่นไทบ้านอีสาน

- สนุกสนานกับเวทีการแสดง/ของรางวัล

- กิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานที่เข้าร่วม
ฟรีทุกกิจกรรม

 

 

Read 1648 times Last modified on วันศุกร์, 26 มกราคม 2561 08:53
Rate this item
(0 votes)

About The Author