ขอเชิญคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี 2563

ก.ค. 13 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ขอเชิญคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

2.โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

63 07 13 Project

Read 586 times
Rate this item
(0 votes)

About The Author