รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ต.ค. 09 2563

   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

          1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

          1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

          1.3 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มงานบริการ

          2.1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

Read 2396 times
Rate this item
(1 Vote)

About The Author