การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

May 04 2017

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
• วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
• วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
• วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม
โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel
โดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

ดาว์โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม

Read 639 times Last modified on Tuesday, 16 May 2017 06:22
Rate this item
(0 votes)

About The Author