โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Show

Jun 13 2017

โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Show

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Show


ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์สูงสุด


โดยมีอาจารย์ณัฐพร มนูประเสริฐและอาจารย์ไตรภพ ก้อนโฮมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

รูปภาพกิจกรรม

Read 608 times Last modified on Thursday, 15 June 2017 07:24
Rate this item
(0 votes)

About The Author