ติดต่อเรา


ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
32 หมู่ 2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
ติดต่อสอบถาม โทร. 043-569340 สำรองที่นั่งชมท้องฟ้าจำลอง โทร.091-3691944
โทรสาร 043-569174
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08:30 - 16:30 น. หยุดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติ ครม.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.