อัตราค่าบริการ


  • ชมนิทรรศการ เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท /ท่าน
  • ชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ 30 บาท/ท่าน
  • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้พิการและผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ชมฟรี

 

 

อัตราการจัดเก็บเงินรายได้ของสถานศึกษา