โรงเรียนธาตุพนมวิทยา จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โรงเรียนธาตุพนมวิทยา จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
2. ฐานการเรียนรู้ ลูกบอลเด้งดึ๋ง
3. ฐานการเรียนรู้ เฟตดวงจันทร์
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์