โรงเรียนภัทรดล จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 โรงเรียนภัทรดล จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็
ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับการจม-ลอย
2. ฐานการเรียนรู้ กะหล่ำเปลี่ยนสี
3. ฐานการเรียนรู้ เฟตดวงจันทร์
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์