โรงเรียนดงสวางวิทยายน จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 94 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ ภาพยนตร์ 3 มิติ (ภาพติดตา)
2. ฐานการเรียนรู้ ปีกบางจำอวด
3. ฐานการเรียนรู้ กะหล่ำปลีเปลี่ยนสี
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์