โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟตดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ ขนาดของระบบสุริยะ
3. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับความคิดสร้างสรรค์
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์