โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ มหัสจรรย์ผัก ผลไม้ 5 สี
2. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับการจม-ลอย
3. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับแม่เหล็ก
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์